گالری تصاویر

مرمت قلعه روستا
نمایی دیگر از قلعه روستا
قلعه تاریخی در حال مرمت
سنگ قبرهای قدیمی
قلعه زیبای روستا
قلعه شمالی روستا
میدان اصلی روستا
ورودی اصلی
پارک و فضای سبز روستا
پارک کودک روستای لاو
قلعه جنوبی روستا
حسینیه روستا
فضای سبز روستا
قلعه شمالی روستا
امکانات ورزشی روستا
طبیعت روستا
چشمه روستا
چشمه امام قاجی
img_1916
فهرست