سرانه فضاهای عمومی

کاربری مسکونی:

کل مساحت فضاهای مسکونی در روستای لاو برابر با ۴۸۶۰۷ متر مربع و سرانه فضای مذکور برابر با ۲۱۰ متر مربع به ازای هر نفر محاسبه شده و ۲۷ درصد از مساحت کل روستا را به خود اختصاص داده است.

کاربری تجاری:

این فضا مساحتی برابر با ۲۲ متر مربع را به خود اختصاص داده است و سرانه کاربری آن برابر با ۰/۱ می باشد که در حدود ۰۱/۰ درصد از مساحت کل روستا می باشد.

کاربری شرکت تعاونی:

این کاربری دارای مساحت ۳۶۹ متر مبع می باشد که سرانه کاربری آن برابر با ۶/۱ متر مربع می باشد که ۰/۲ درصد از مساحت کل روستا را به خوداختصاص داده است و در جنوب روستا و جنب مدرسه ابتدایی واقع شده است.

کاربری آموزشی:

فضای کاربری آموزشی روستا به یک مدرسه ابتدایی مختلط خلاصه می شود و روستا فاقد مدرسه در سطح بالاتر ی باشد. فضای مذکور معادل ۴۳۵۰ متر مربع بوده و سرانه فضای مذکور نیز معادل ۸/۱۸ متر مربع به ازای هر نفر محاسبه شده است. مدرسه ابتدایی روستا در جنوب واقع شده است و ساخت آن قدیمی است و نیازمند مقاوم سازی و مرمتو تجدید بنا می باشد.

کاربری مذهبی:

روستای لاو دارای یک واحد مسجد نوساز و با کیفیت درمرکز روستا می باشد که در جنب چشمه آب قرار گرفته است و مساحت آن معادل ۱۷۶۵ متر مربع می باشد. و سرانه کاربری مذهبی برابر با ۶/۷ متر مربع است که ۱ درصد از مساحت کل روستا را به خود اختصاص داده است.

تاسیسات و تجهیزات:

در روستا شامل منبع نفت و غسالخانه است. منبع نفت در جنوب روستا و شمال مدرسه ابندایی است و غسالخانه نیز در مکرز روستا و در شرق مسجد واقع شده است و هر ودو مجموعا دارای مساحت ۹۷ مترمربع می باشند و سرانه آن برابر با ۴/۰ متر مربع می باشد که در حدود ۱/۰ درصد از مساحت کل روستا را به خود اختصاص داده است.

انتظامی:

کاربری انتظامی در روستای لاو مربوط به ساختمان بسیج است که در غرب روستا با مساحتی برابر با ۸۷ متر مربع و سرانه کاربری ۴/۰ متر مربع، واقع شده است.

شبکه معابر:

کل مساحت معابر حدود ۴۰۰۸۰ متر مربع با سرانه کاربری ۱۷۳ متر مربع معغادل ۶/۲۲ درصد از کل مساحت روستا می باشد. این مساحت تنها به معابر داخل روستا اختصاص دارد.

اراضی بایر:

مساحت اراضی بایر ۳۶۱۲۶ مترمربع با سرانه کاربری ۷/۱۵۵ متر مربع می باشد که ۲۰ درصد از سطح روستا را به خود اختصاص داده است.

کاربری فضای سبز:

فضای سبز در روستای لاو دارای مساحتی برابر با ۱۵۳۱۸ متر مربع می باشد که سرانه کاربری ان ۶۶ متر مربع می باشدو در حدود ۷/۸ درصد از کل مساحت روستا می باشد. از علل بالا بودن این فضا در سطح روستا وجود چشمه وبرکه های موجود در سطح روستا می باشد که سبب شکل گیری فضای سبز طبیعی به صورت مرغزار گردیده است.

کاربری درمانی:

روستای لاو فاقد واحد درمانی و خانه بهداشت می باشد و اهالی بایستب به روستای حوض ماهی و شهرهای مجلسی و مبارکه مراجعه کنند.

کاربری اداری:

روستای لاو فاقد کاربری مذکور می باشد و ساختمان اداری دهیاری نیز در حال حاضر به صورت استیجاری می باشد.

کاربری فرهنگی:

روستای لاو فاقد کاربری مذکور می باشد

کاربری آثار تاریخی:

مساحت در برگیرنده اماکن تاریخی روستای لاو برابر با ۲۱۱۴۱ مر مربع می باشد که سرانه کاربری آن ۱/۹۱ متر مربع می باشد که ۹/۱۱ درصد از کل مساحت  روستا می باشد. این کاربری شامل قلعه های قدیمی داخل بافت  روستا و قبرستان تاریخی در جنوب غربی روستا می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

چهارده − 2 =

فهرست